זמני צלצולים

שיעור

משעה

עד שעה

פרטני
7:30
8:15
שיעור 1
8:15
9:00
שיעור 2
9:00
9:45
הפסקה
9:45
10:00
שיעור 3
10:00
10:45
שיעור 4
10:45
11:30
הפסקה
11:30
11:40
שיעור 5
11:40
12:25
הפסקה
12:25
12:35
שיעור 6
12:35
13:20
הפסקה
13:20
13:40
שיעור 7
13:40
14:25
שיעור 8
14:25
15:10
הפסקה
15:10
15:20
שיעור 9
15:20
16:05
הפסקה
16:05
16:10
שיעור 10
16:10
16:55
שיעור 11
16:55
17:40