הזמנה לערב מגמות - י

תלמידים יקרים,

מצ"ב קישור להזמנה לערב המגמות.

השתתפותכם חשובה!

הזמנה לערב מגמות-י

נדב

ידיעות נוספות