הערכה חלופית

להורים שלום,

מצ"ב מכתב מהמחלקה הפדגוגית של ביה"ס בנושא הערכה חלופית.

בברכה,

נדב

ידיעות נוספות