חוזר לקראת המתכונת בלשון

שלום לכולם,

להלן קובץ הנחיות לקראת המתכונת בלשון שתתקיים ביום שני 28/5/18 ותחל בשעה 09:00 בבוקר.

את החלוקה לחדרים נפרסם במוצאי שבת.

אנא קראו בקפידה את החוזר כדי להיות מוכנים להכל.

 

חוזר לקראת בחינת המתכונת ולקראת בחינת הבגרות בלשון – מועד קיץ תשע"ח

בחינת המתכונת בלשון תתקיים ביום שני 28 במאי 2018 (28.5.2018). הבחינה תתחיל בשעה 9:00 ותימשך 3 שעות. יש להגיע בשעה 8:45 ולבדוק מראש באיזו כיתה אתם משובצים.

בחינת הבגרות בלשון במועד הקיץ – שאלון 11281 –  תתקיים ב-18 ביוני 2018 (18.6.2018).

פירוט החומר לבחינת המתכונת ולבחינת הבגרות

 1. הבנה והבעה – 50%
 • הפרק יכלול שניים עד ארבעה טקסטים משלושה סוגים (מידע, טיעון, מדריך) בהיקף של 1500 – 2,500 מילים. ייתכנו טקסטים רציפים ובלתי רציפים.
 • שאלות מסוגים אלה: תוכן, מבנה ולשון.
 • ממדי ההבנה: איתור מידע, פרשנות והיסק, הערכה וביקורת.
 • קשרים לוגיים וקשרים רעיוניים בין משפטים ובין פסקאות
 • רכיבי מבנה בשלוש הסוגות.
 • יש לשים לב לכך שהפרק יכלול בוודאות את שתי המטלות האלה:
 • כתיבה (סקירה) ממזגת של שניים עד ארבעה טקסטים מסוגים שונים בהתאם לדרישות המטלה ולמטרותיה. היקף הכתיבה הנדרש הוא כ-300 מילים. (כ-30 נקודות)
 • אזכור מקורות מידע: דרכי מסירה, פועלי הבעה, רישום ביבליוגרפי על פי המוסכמות האקדמיות.
 • שאלת עמ"ר (ערכים, מעורבות רלוונטיות) ­- עד 10 נקודות ( הסבר ודוגמה בעמוד הבא).
 1. תקינות בשם המספר, באותיות השימוש ובמילות היחס – 10%
 • שימוש תקין בשם המספר ובאותיות השימוש; הסוג: מספר יסודי (מונה), סידורי, סתמי, חלקי, הנטייה וההתאם.
 • שימוש במילות היחס הנכונות ונטייה תקנית של אותיות היחס ומילות היחס (אצלָם, אלַייך, אֶתכם וכדומה).
 • התלמיד עשוי להידרש לסימון ניקוד מבחין (שמונָה / שמונֶה) וכן לניקוד אותיות השימוש.
 1. תחביר – בחירה של 4 מתוך 5 שאלות  – 40%
 • ניתוח משפטים מכל הסוגים: פשוט, איחוי (מאוחה), מורכב, לרבות משפטים בעלי מבנה מיוחד: משפט בעל חלק ייחוד, משפט בעל חלקים כוללים, משפט בעל נושא סתמי.
 • ניתוח המשפט לפרטיו: נושא, נשוא [פועלי, שמני, מורחב, דמוי פועל (יש-אין), מודלי], האוגד לסוגיו, מושא, תיאורים, לוואי, תמורה, הסגר, קריאה, פנייה.
 • זיהוי ותחימה מדויקת של איברים ופסוקיות, לרבות פסוקית מצומצמת.
 • זיהוי התפקידים התחביריים של הפסוקיות: נושא, נשוא, לוואי, מושא, תיאור. יש לציין את סוג פסוקית התיאור: מקום, זמן, סיבה, תכלית, אופן, מצב, תנאי וויתור.
 • במשפט מורכב יינתנו לניתוח משפטים מורכבים בעלי כמה פסוקיות ובעלי פסוקיות מורכבות.
 • זיהוי המרה והשלמה של הַקְשרים הלוגיים בין חלקים במשפט ובין יחידות שיח: השוואה ועימות, ויתור (כולל ניגוד), זמן, סיבה ותוצאה, תכלית, תנאי.
 • זיהוי, המרה והשלמה של הַקְשרים הלוגיים בין חלקים כוללים ומאוחים: מילות קישור לציון ריבוי והוספה, ניגוד, ברירה, צמצום.
 • המרות בין מבנים תחביריים ועמידה על הבדלי התפקוד ביניהם, פירוק משפטים למשפטים עצמאיים והרכבת משפטים ליחידות שיח.
 • זיהוי מבנים דו־משמעיים מבחינה תחבירית והמרתם במבנים חד־משמעיים, לרבות הסברים במונחים לשוניים או יצירת הקשר להבהרת הדו־משמעות.
 • תקינות: זיהוי מבנים תחביריים משובשים ותיקונם, לרבות הסבר השיבוש או הבחירה במבנה התקין.
 • הבנת המשמעות, התפקיד הרטורי והפונקציונליות של מבנים תחביריים שונים במאמר או ביחידות השיח.

                דגשים לקראת בחינת הבגרות בלשון – קיץ תשע"ח

 • הכתיבה (הסקירה) הממזגת תופיע כאחת השאלות בפרק ההבנה וההבעה. משקל הסקירה יהיה כ-30. לכן יש לשים לב לפרק זה במיוחד. יש לקרוא היטב את המטלה ולהתייחס בדיוק לתבחינים שמופיעים בה ולמספר המילים הנדרש, ובסוף – לא לשכוח לכתוב ביבליוגרפיה.
   
 • אחת משאלות ההבנה וההבעה תהיה שאלת עמ"ר (= ערכים, מעורבות, רלוונטיות). משקלה של שאלה זו עשוי להגיע עד 10 נקודות.

שימו לב: התשובה לשאלה זו דומה בהרכבה למאמר טיעון קטן.

יש להציג את הנושא באופן כללי, לומר מה דעתכם ולתת שני נימוקים.

דוגמה לשאלת עמ"ר מתוך בגרות הקיץ תשע"ז:
אילו היית מקים תנועת נוער חדשה, איזה ערך היית רוצה להנחיל לחניכים בתנועה? בתשובתך הצג את הערך ונמק מדוע בחרת בו.

מחוון התשובה

1. ציון מפורש של הערך – 10%

2. הצגת הערך / תיאור המצב /הבעיה שהנחלת הערך נועדה לתקן – 20%

3 . נימוק הבחירה בערך: 60% – הנימוק צריך להיות מבוסס כראוי על דוגמה או מקושר היטב לערך

4. קישור ברור לעשייה בתנועת הנוער / האופן שבו הנחלת הערך תוביל לשינוי / התייחסות לנוער – 10%. (צריך שיהיה ברור מהתשובה שלא שאלו כאן: "מהו הערך החשוב בעיניך באופן כללי").

 על מבע לקוי / היעדר תקינות לשונית (כולל אם/אילו) / פיסוק מפחיתים עד 20%.

דוגמה לתשובה טובה של תלמיד:
אילו הייתי מקים תנועת נוער חדשה, הייתי רוצה להנחיל לחניכים בתנועה את ערך הסובלנות וקבלת האחר. הייתי מפגיש אותם עם אנשים ממגזרים שונים )לדוגמה, המגזר הערבי, החרדי, הנוצרי, הדרוזי) ומחנך לקבלת האחר וללגיטימיות שיש לכל מגזר לחיות בארץ בשוויון ותוך כיבוד מנהגיו ואורחות חייו.

בחרתי בערך זה משום שלצערנו ישראל רוויה בגזענות ובשנאה כלפי האחר, דבר הפוגע אנושות בחברה ויוצר מתח והקצנה. ניתן לראות את ביטויי הגזענות החל מהתקשורת וגם במרחב הציבורי בישראל: אמירות כנגד מגזרים מסוימים, שריפת מבני דת וריסוס כתובות נאצה כנגד אוכלוסיות שהן מיעוט.

 

 • לאחר פרק שם המספר ומילות היחס חובה עליכם לבחור בפרק התחביר (ולא בפרק הצורות שאותו למדתם בכיתה י).
  תלמיד שיענה על פרק הצורות, דינו כחשוד בהעתקה!
  בפרק התחביר עליכם לענות על 4 שאלות מתוך 5.
  תלמיד שיענה על 5 שאלות, תיבדקנה אצלו רק 4 השאלות הראשונות!
 • כהכנה לבחינה מומלץ לעבור על הבגרויות של שלוש השנים האחרונות – שאלון 70%.

 

                                                          בהצלחה לכל הנבחנים,

                                                          צוות הלשון, תיכון 'בליך'

 

בהצלחה לכולם

הנהלת השכבה וצוות לשון

ידיעות נוספות

רשימת ספרי לימוד לשנה"ל תש"פ

16 ביוני 2019

רשימת ספרי לימוד תשפ – לעולים לשכבת ט רשימת ספרי לימוד תשפ – לעולים לשכבת י  רשימת ספרי לימוד תשפ – לעולים לשכבת יא רשימת ספרי לימוד תשפ – לעולים

ברכה לחג השבועות

7 ביוני 2019

הורים ותלמידים יקרים, בשמי ובשם צוות מחנכי השכבה, ברצוני לאחל לכם ולקרוביכם שתזכו לקצור רק טוב ממעשי ידיכם, שהאושר ייגר עליכם כמו מים חיים וששנותיכם ירבו בביכורים מובחרים כל יום מחדש.