טיול שנתי - חוזר להורים

לתלמידים והוריהם שלום,

היום עברנו בכיתות השכבה ונתנו מידע ופרטים לגבי הטיול השנתי אשר יתקיים בימים רביעי וחמישי 19.12 – 20.12.

בסוף ההסבר חילקנו חוזרים לטיול (מצ"ב).

אבקש כי כלל התלמידים יביאו מחר לביה"ס את החוזרים חתומים (ע"י ההורים) ויגישו אותם למחנכי הכיתות.

בתודה מראש,

נדב

 

ידיעות נוספות