לוח מפגשי ההכנה לפולין

שלום לכל התלמידים,
להלן לוח מפגשי ההכנה לפולין.
 

יום

תאריך

שעת התחלה

שעת סיום

משתתפים

ב'

11/6

אחרי המתכונת בחנ"ג

שעתיים.
שעות יפורסמו בהמשך

מורים מלווים ותלמידים

ג'

19/6

9:00

12:30

מורים מלווים ותלמידים

ו'

22/6

9:30

13:00

מורים מלווים, תלמידים ומדריכי יד ושם

א'

24/6

9:00

12:00

מורים מלווים ותלמידים

ב'

25/6

8:00

11:30

מורים מלווים, תלמידים ומדריכי יד ושם

ה

16/8

8:00

11:30

מורים מלווים, תלמידים ומדריכי יד ושם

א'

19/8

9:00

11:30

מורים מלווים ותלמידים

א'

19/8

12:00

15:00

כלל היוצאים למסע

ב'

20/8

10:00

13:00

מורים מלווים ותלמידים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הנוכחות במפגשים אלה היא חובה לכל המועמדים למסע לפולין.

ההגעה לכל המפגשים כולל מפגשי חופשת הקיץ, היא בתלבושת תקנית על פי הנהלים.
אין לאחר למפגשים, ואין שחרורים או יציאה מוקדמת לפני סיום כל מפגש.

ידיעות נוספות