לוח מתכונות בגרויות בקיץ 2019

שלום לכולם,

מצורף קובץ ובן פירוט תאריכי מתכונות ובגרויות של קיץ 2019.

קראו בקפידה את הלוח, שימו לב לתאריכים הקשורים לשכבת יב.

בלוח זה לא נמצאים תאריכי המתכונת בחינוך גופני. להלן תאריכי המתכונת:

תאריך 13/3 – שיעורים 6+7 
 יב4, יב5, יב9, יב12, יב13, יב14 
תאריך 14/3 – שיעורים 1+2   
יב1,יב2, יב3, יב6,  יב7, יב8, יב11 
17/3 – שיעורים 5+6 
יב15
18/3 – שיעורים 6-7
יב10
הנוכחות בתכונת חנ"ג היא חובה. תלמיד/ה שלא יהיו נוכחים במתכונת לא ניתן יהיה להגישם לבגרות.
תלמיד/ה שנמצאים במיונים לצבא בתאריך של כיתתם, עליהם לפנות למורה לחנ"ג ולעדכן בכדי להשתבץ באחד התאריכים האחרים.
 
בהצלחה לכולם
הנהלת השכבה
 

ידיעות נוספות