לוח תגבורים בחופשת פסח

שלום לכולם,

מצורף קובץ תגבורים לחופשת הפסח.

שימו לב, התגבורים יערכו רק ביום חמישי 11/4 וביום ראשון 14/4.

הנהלת השכבה

ידיעות נוספות