מלגות והשאלת ספרים

לבית הספר ישנה אפשרות לעזור למשפחות בעלות מצב כלכלי מורכב במתן ספרי לימוד לילדיהם. בכדי לקבל זכאות להשאלת ספרים, יש למלא את הטופס המצורף ולצרף אליו את כל המסמכים הרלוונטים המעידים על המצב הכלכלי.
את הטפסים יש להחזיר ליפעת, יועצת השכבה באמצעות המייל yifat.c@blich.co.il או דרך מזכירת השכבה.