מצגת מגמות - י העולים ל יא

תלמידים יקרים,

מצ"ב מצגת המגמות לשנת הלימודים הבאה.

נא קראו את המצגת בצורה יסודית.

מצגת מגמות בכיתה יא – לשנהל תשפ 

נדב

ידיעות נוספות