משלחת נוער לגרמניה

תלמידים והורים יקרים שלום,

בקיץ הקרוב, ייצאו משלחות נוער לגרמניה מטעם עיריית רמת גן. המשלחות תצאנה במהלך חופשת הקיץ.

התלמידים אשר ישתתפו במשלחות יתארחו בבתים של בני נוער גרמנים, ובמהלך שנת הלימודים הבאה יארחו את אותם בני הנוער באירוח גומלין בביתהם פה בארץ.

היום עברנו בכיתות ונתנו הסבר לקראת תהליך המיון למשלחות. תלמידים אשר מעוניינים להתמודד על מקום במשלחות, נדרשים להירשם אצל דורית המזכירה לראיון הקבלה הראשוני אשר יתקיים השבוע בימים רביעי וחמישי (בלבד) לאחר שעות הלימודים.

שימו לב כי מספר המקומות במשלחות הוא מוגבל, ולכן עלינו להפעיל שיקולים רבים תוך ראיה של התמונה הכללית. נבקש כי תסמכו על שיקול דעתנו בתהליך המיון.

אנו בטוחים כי התלמידים אשר לא יצליחו להתקבל למשלחות אלה, יינתנו להם הזדמנויות עתידיות.

תלמידים אשר יתקבלו למשלחות ישתתפו במפגשי הכנה במסגרת מועדון קשרי חוץ של העירייה.

רצ"ב דף מידע אשר תלינו בכיתות ושאלון מועמד אשר יש למלאו, בנוסף יש לצרף תמונת פספורט עדכנית.

בהצלחה למועמדים,

מיכל ונדב

 

ידיעות נוספות