נהלי בחינות בגרות - לקראת מועדי קיץ 2019

תלמידים יקרים,

 להלן ריענון הנהלים לקראת בחינות הבגרות. אנא קראו בקפידה ומלאו את הנהלים כלשונם, על-מנת להימנע מאי-נעימויות.

מידע כללי

 • בחינות הבגרות הן ארציות. התאריכים והשעות נקבעים ע"י משרד החינוך.
 • חובה לגשת לבחינות הבגרות – זהו תנאי לזכאות לתעודת בגרות.
 • ניתן לגשת למספר מועדים באותו שאלון במהלך תקופת הלימודים, הציון הגבוה ביותר הוא שיחשב.

ציון הגשה והערכה חלופית

 • נקבעים פעם אחת
 • לא ניתן לשנותם אחרי שהוגשו למשרד החינוך

ביום הבחינה

 • יש להתעדכן בשעות הבחינה לפני הבחינה.
 • יש להגיע חצי שעה לפני תחילת הבחינה.
 • יש להגיע עם תלבושת בית ספר.
 • חובה להציג תעודת זהות למשגיח.
 • מכשירים ניידים – לכבות ולשים בתיק! (כולל שעון חכם).
 • יש להניח תיק בקדמת החדר.
 • מקום הישיבה נקבע ע"י המשגיח.

בזמן הבחינה

 • על השולחן להניח כלי כתיבה בלבד וכל ציוד אחר מאושר.
 • לוודא שעל מחברת הבחינה שקיבלתם מס' תעודת הזהות במדבקה נכונה.
 • לוודא שהודבק סמל השאלון.
 • להגיע בזמן! שימו לב!!!
  על פי נהלים עדכניים של משרד החינוך – תלמיד לא יוכל להיכנס לבחינה לאחר  10 דקות מתחילת הבחינה.
 • חובה לשמור על טוהר הבחינות.
 • על הנבחן לקרוא היטב את ההנחיות ואת תוכן השאלות בבחינה.
 • יש לכתוב את התשובות בשני צדי הדף, בכתב קריא ומרווח.
 • אין לרשום על השוליים הצבועים באפור.
 • מותר להשתמש בעט כחול או שחור. אין להשתמש בעטים בצבעים אחרים, אין להשתמש בעט מחיק,  לא לסמן על גבי התשובות במרקר (טוש זוהר) – עלול להראות כפס כהה בסריקה.
 • אין להשתמש בעיפרון ולא בטיפקס.
 • במהלך הבחינה מותר לצאת לשירותים רק חצי שעה לאחר תחילת הבחינה ועד חצי שעה לפני תום הבחינה.
 • טיוטה – לרשום בראש "טיוטה" בראש העמוד וכן לסמן X על הכתוב.
 • ניתן לבקש מחברת נוספת – לוודא שמצורפת מדבקה
 • חל איסור לתלוש דפים ממחברת הבחינה – תלישת דפים תגרום לפסילת הבחינה!
 • בתום הבחינה, לפני ההגשה, יש לוודא שעניתם על כל השאלות, להקפיד להגיש למשגיח את כל המחברות, גם מחברות ששימשו כטיוטה בלבד – במקרה זה יש לסמן את כל הדפים כטיוטה, כפי שהוסבר לעיל.

שיהיה בהצלחה!

מחלקת בגרויות

ידיעות נוספות