עבודה לחופשת הפסח במתמטיקה

תלמידים יקרים,

בקבצים המצורפים נמצאת העבודה לחופשת הפסח במתמטיקה לתלמידים הלומדים ברמה הרגילה (כלומר: לא מואץ ולא 3 יח"ל).

העבודה מורכבת משאלות ממבחני מפמ"ר משנים קודמות. 

מטרתה של עבודה זו היא לבסס את הבנתכם ומיומנותכם בחומר הנלמד, ולהכין אתכם לקראת מבחן המפמ"ר שייערך ב-27 למאי  2019.

יש להגיע מוכנים עם העבודה מיד עם סיום חופשת הפסח, ולהקפיד על פתרון מסודר של התרגילים.

המורה יסמן מי הגיש עבודה ראויה ומכובדת ומי לא. אי הגשה תחשב כאי הכנת שיעורי בית.

בנוסף, בבוחן שיתקיים בתאריך 15.5.2019 תופיע שאלה מתוך העבודה. 

לבדיקתכם, צירפנו קבצים עם תשובות סופיות.  

עבודה פורייה וחופשה נעימה,

צוות המתמטיקה שכבת ט' בתיכון "בליך"

מבחן מפמר דגם 1 תשעח

מבחן

מפמר דגם 2 תשעח

מבחן מפמר שאלות תשעז

תשובות סופיות תשעז

תשובות סופיות תשעח

 

 

ידיעות נוספות