ערעורים על ציוני בגרות קיץ 2018

ערעורים על ציוני בגרות קיץ 2018 – לתלמידים ובוגרים
ערעורים על ציון בגרות למועד קיץ 2018 ניתן להגיש מתאריך 2/9/18
ועד לתאריך 13/9/18 כולל.
יש לגשת לחדר הבגרויות (חדר 110) בין השעות 8:30-14:00 ולמלא טופס ערעור.
הערעורים יבדקו על ידי מרכזי המקצועות.
ערעורים ישלחו למשרד החינוך רק אם קיים פער של 10 נקודות לפחות
בין הציון שהעריך מרכז המקצוע לבין ציון הבחינה שניתן.
בהצלחה,
מחלקת הבגרויות

ידיעות נוספות