פעילות של”ח במנזר השתקנים / רינה זיסמן

במסגרת פעילות של”ח ביקרנו במנזר השתקנים.
קיבלנו הסבר מאב המנזר על דרך החיים של הנזירים השתקנים (כן, קיבלנו הסבר מאב שתקן!!!).

ידיעות נוספות