פרוטוקול הנהגה בית ספרית ישיבה מיום ה 20.1.19  

נוכחים: הילה רומש, מנהלת בית הספר, אביטל דורנר ס. מנהלת בית הספר

נציגי ועד שכבת ט': עוזי מועלם, חיה אדלר. (שי מועלם, יעל דהן – נעדרו מהישיבה)

נציגי ועד שכבת י': רונית סקי, אלן קדם.   (טלי הרץ ז'קונט, מיכל רגנשטרייף – נעדרו מהישיבה)

נציגי ועד שכבת יא': אליענה בר שניידר, אורן בלנק, לילך בן-ארצי לוי, חביבה חורב

נציגי ועד שכבת יב': מני אליגון, חיים קסלגרוס, ורד בן-ארצי.  (אלי פדלון – נעדר מהישיבה)

נציגים שלא מן המניין: איריס חן.

 

עדכוני מנהלת

 • סיכום דיון ציבורי בנושא חוק הלאום.
 • בחירות 2019 – שכבות י'-יב' ייקחו חלק פעיל בבחירות בבית ספר (חלוקה למפלגות, בחירת בעלי תפקידים, הצגת מצע וכו'). ח"כ וראשי מפלגות יגיעו לבליך ויציגו את המצע הפוליטי שלהם בפני התלמידים. הפנינג בחירות יתקיים ב 5.3.19 ויהווה סיכום הפעילות הבית ספרית בנושא.
 • סמים ואלכוהול – בהמשך לישיבה שלא מן המניין שהתקיימה בנושא הוחלט כי תעשה פעילות משותפת בנושא של הורים, תלמידים ומורים. בנוסף, באופן מיידי תלמידי שכבת ט' ו-י' ישמעו הרצאה "ללא פילטרים" של סגן ניצב בדימוס שמוליק רוזנטל ובהתאם ללוח בגרויות יצורפו שכבות י"א וי"ב. במקביל יתוגבר מערך המצלמות בחצרות בליך השונות.
 • מועדי ב' שכבת כיתות ט' – בהמשך למספר ישיבות שהתקיימו בנושא, בית ספר בחן מחדש את מדיניותו בעניין.
  לאחר שבוצע מיפוי ציונים של כל תלמידי השכבה ובחן את ההשלכות ברמת תלמידי השכבה, הוחלט כי בית ספר ימשיך במדיניות מועדי ב' ע"פ חוזר מנכ"ל וכפי שהיה נהוג עד היום. תלמיד שנעדר מן הכיתה בעת המבחן מסיבה מוצדקת שאושרה על ידי מחנך הכיתה ייבחן במבחן נוסף. כל היעדרות אחרת ממבחן, שאינה תואמת את חוזר מנכ"ל ואת תקנון בי"ס, תקבל מענה פרטני כמו גם תלמידים שנכשלו במבחן, ו/או קיבלו ציון נמוך שאינו משקף את יכולותיהם.
  עבור תלמידים בעלי ריבוי שליליים, בונה בית הספר תכנית ייחודית/אישית על מנת לקדם אותם.
  צוות בי"ס עושה כל מאמץ על מנת לעזור ולקדם תלמידים המתקשים בלימודיהם, לצד שיתוף פעולה ורצון התלמיד להתקדם ולשפר ציונים

 

עדכון וועדות ביצוע:

 

ועדת ביטחון ובטיחות (כולל זה"ב) – בבדיקת קרינה שבוצעה בשנה שעברה, זוהו מס' ליקויים מינוריים שתוקנו מיידית. בבדיקה חוזרת במקומות בהם בוצעו תיקונים נמצא כי רמות הקרינה כעת  תקינות. דו"ח הבדיקה המלא נמצא בבית הספר ואצל יו"ר הוועדה, חיים קסלגרוס.

ועדת אירועים – מספר אירועים בהם וועד ההורים לוקח חלק:

יום המעשים הטובים – בשיתוף מועצת תלמידים

יום אימוץ כלבים – בהובלת תלמידות בי"ס

שוק חקלאים – באחריות וועד ההורים, יתקיים ביום הורים ה 29.4.19

מכירת ספרי לימוד משומשים – ייקבע מועד בסמוך לסופשנה.

במידה ויהיו אירועים נוספים, נעדכן באופן שוטף.

ועדת צליל מיוחד – פעילות שוטפת מתקיימת מידי יום חמישי אחה"צ. לאחרונה התקיים סמינר פעילים מוצלח. הוועדה מלווה את יוזמי הפרויקט ע"פ בקשתם ו/או ע"פ הצורך.

 

חברי וועד מוסדי שלא נמצאים באף וועדה יצטרפו בהקדם לאחת מהוועדות הנ"ל. ניתן לצרף לוועדות השונות, חברי ועד שכבתי שאינם נמנים על הועד המוסדי או כל הורה המעוניין לתרום ולהיות פעיל.

 

נושאים נוספים

 • רכיבה בטוחה – תימשך אכיפת ההנחיות בנושא רכיבה בטוחה. יש לרענן שוב את ההנחיות בכיתות ולהעביר את המסר לכל הורי בית הספר.
 • טיולים שנתיים – כל טיול שיוצא מבי"ס מאושר ע"י כל הגורמים הבטחוניים. במהלך הימים שלפני הטיול ובימי הטיול עצמו בי"ס נמצא בקשר ישיר עם חדר מצב ומתעדכן בכל הפרטים הנוגעים לטיול. במידה ויש חשש הקטן ביותר לבטחון התלמידים, לא יצא טיול.
 • שבוע אומנויות – במהלך חודש מרץ יתקיים שבוע אומנויות (מוסיקה, מחול, תאטרון וקולנוע). שיעורים אותם יפסידו תלמידי המגמות, יושלמו.
 • טקס סיום שכבת י"ב – יתקיים בתאריך 4.6
 • מכרז פולין שכבת י"א – נבחרה חברת הנסיעות שתוציא את התלמידים למסע לפולין 2019. יום חשיפה להורים יתקיים ב 3.2 באולם הכנסים.
 • הרצאות העשרה בספריית תיכון בליך – ב 28.1.19 תתקיים הרצאתו של חנוך פיבן. הרצאות המיועדות לקהל הרחב, הורים, בוגרים ותלמידי בית הספר. יש לעקוב אחר הפרסומים באתר בליך ו/או בפייסבוק של בית הספר. נוכחות נציגות הורים חשובה!
 • תקשורת – יושם דגש על נושא תקשורת בין חברי וועד מוסדי, לחברי הוועדים השכבתים וועדי הכיתות במטרה לשקיפות הזרמת מידע בכל הקשור לילדינו ולפעילות הוועד הבית-ספרי.
 • פרוטוקול הישיבות יפורסם באתר בי"ס, וניתן להעביר אותו להורים בוועד השכבתי וועדי הכיתות.
 • חברי הוועדות השונות ייקבעו פגישות עבודה בהקדם על מנת לקדם את הפעילויות השונות שבאחריותן. יש להציג בישיבת וועד הבאה התקדמות בכל נושא.
 • נושאים לדיון בישיבות וועד – לקראת כל ישיבת וועד מוסדי, יעבירו חברי הוועד המעוניינים את הנושאים הרלוונטים מבחינתם.
 • ישיבת וועד מוסדי הבא – 24.2.19

 

ידיעות נוספות