פרוטוקול הנהגה בית ספרית ישיבה מיום ה 24.3.19  

פרוטוקול הנהגה בית ספרית ישיבה מיום ה 24.3.19  

נוכחים: הילה רומש, מנהלת בית הספר, אביטל דורנר ס. מנהלת בית הספר

נציגי ועד שכבת ט': עוזי מועלם, יעל דהן, חיה אדלר.  (שי מועלם נעדר מהישיבה)

נציגי ועד שכבת י': רונית סקי, טלי הרץ ז'קונט, מיכל רגנשטרייף .  (אלון קדם נעדר מהישיבה)

נציגי ועד שכבת יא': אליענה בר שניידר, אורן בלנק, לילך בן-ארצי לוי  (חביבה חורב נעדרה מהישיבה)

נציגי ועד שכבת יב': אלי פדלון, חיים קסלגרוס, ורד בן-ארצי.  (מני אליגון נעדר מהישיבה)

 

עדכוני מנהלת

 • בחירות בליך 2019 – הסתיים הליך הבחירות בבית הספר בו לקחו חלק שכבות י'-יב'. התלמידים נחשפו למפלגות השונות ועברו תהליך לימודי באזרחות פעילה.
 • יום פתוח וערב מגמות – יום פתוח לתלמידי והורי כיתות ח' התקיים בתחילת החודש בבית הספר. באותו יום התקיים ערב חשיפת מגמות לקראת שנת הלימודים הבאה.
 • פורימון – התקיים השנה בלונה פארק.
 • תשתיות בי"ס – נעשתה פנייה לאגף חינוך בנוגע לטיפול בתשתיות בי"ס ושיפוץ מקיף. נציגות מוועד ההורים בשיתוף הנהלת בי"ס ייפגשו עם הגורמים המתאימים בעיריית רמת גן על מנת לקדם את הנושא.
 • שבוע אומנויות – הסתיים בהצלחה רבה. שיעורים אותם הפסידו תלמידי המגמות, מושלמים בימים אלו. תיקבע פגישת נציגי הורי מגמות האומנות עם הנהלת בי"ס ומנהלי המגמות על מנת לאפיין את הפעילויות לשנה הבאה. נושא גביית הכספים החריגים למגמות אלו ייבדק.

עדכון וועדות ביצוע:

ועדת אירועים:

 • שי לצנחן – כ 200 חבילות נארזו בבית הספר ונשלחו לחיילים.
 • יריד חקלאות – התקיים ביום הורים בהשתתפות מספר משקים. נמכרו ירקות פירות, מוצרי מכוורת, שמן זית, ריבות ועוד. כמו כן הועמדו דוכני תרומה: משלוחי מנות של עמותת חיים לאלון (מחלת דושן) ועוגות של מאפיית ילדודס (ילדים שהוצאו מביתם).

מסקנות לשנה הבאה: לוודא מראש שהמוצרים נמכרים במחיר זול יותר מאשר ברשתות השיווק ולייצר הכנסה לבי"ס מקיום המכירה.

 • יום המעשים הטובים – 2.4.19. תתקיים פעילות בוקר בבי"ס + פעילות אחה"צ בכיכר אורדע (הורים ותלמידים). שכבת י' תצא להתנדב בבוקר בגני הילדים בעיר.
 • יום אימוץ כלבים – 4.4.19. בהובלת תלמידות כיתת נחשון (נדרשת עזרת הורים)

במידה ויהיו אירועים נוספים, נעדכן באופן שוטף.

וועדת מלגות–  מכיוון שלא נגבו השנה כספים מהורים לקרן עזרה לזולת, חלוקת מלגות לתלמידים תעשה בהחלטת יועצות בית הספר והנהלת השכבות (ללא מעורבות הורים) ובהתאם לקריטריונים שנקבעו ע"י בית הספר ובשיתוף וועד ההורים.

 

נושאים נוספים

 • הרצאות העשרה בספריית תיכון בליך – לכבוד יום האישה התקיימה הרצאה והוקרן סרטה של יעל שרר כביסה מלוכלכת. צפויים לנו 2 מפגשי בספרייה במהלך חודש אפריל:
 • לקראת יום הבחירות תתקיים ב 1.4.19 בערב הרצאה מיוחדת של ברוך אוהב שלום בנושא קמפיינים פוליטים בתנ"ך.
 • ב 30.4.19 נארח בזיכרון בסלון את ברוך שוב, יו"ר ארגון הפרטיזנים בעדות אישית.

ההרצאות בספריה מיועדות לקהל הרחב, הורים, בוגרים ותלמידי בית הספר. יש לעקוב אחר הפרסומים באתר בליך ו/או בפייסבוק של בית הספר. מומלץ!

 • ת.ז שכבת י' – מאחר ואין קבלת תעודת זהות מרוכזת בבית הספר כבעבר, נבדקת פעילות מסכמת בנושא זהות ישראלית.
 • קורס פסיכומטרי שכבת י"א – תיעשה תזכורת להורי השכבה בעניין קורס פסיכומטרי. בנוסף ייקבע מפגש הורים ותלמידים בבית הספר עם מנהל חברת הפסיכומטרי שנבחרה על מנת לקבל פרטים ודגשים על הקורס ומתכונתו.
 • מלגות לתלמידים בעבור המסע לפולין – נבדקות מס' אפשרויות עבור מטרה זו.
 • רישום כיתות ח' – בתאריכים 10-14.4.19 יתקיים רישום תלמיד כיתות ח' לתיכון בליך. תלמידים שנמצאים בטיולי הצופים, יירשמו ע"י הוריהם.
 • תקשורת – המשך קיום תקשורת בין חברי וועד מוסדי, לחברי הוועדים השכבתים וועדי הכיתות במטרה לשקיפות הזרמת מידע בכל הקשור לילדינו ולפעילות הוועד הבית-ספרי.
 • פרוטוקול הישיבות יפורסם באתר בי"ס, וניתן להעביר אותו להורים בוועד השכבתי וועדי הכיתות.
 • נושאים לדיון בישיבות וועד – לקראת כל ישיבת וועד מוסדי, יעבירו חברי הוועד המעוניינים את הנושאים הרלוונטים מבחינתם.
 • ישיבת וועד מוסדי הבא – 12.5.19

 

בהצלחה וחופשה נעימה!

ידיעות נוספות