פרוטוקול הנהגה בית ספרית ישיבה ראשונה 4.11.14

להורים שלום,

מצ"ב פרוטוקול ישיבה ראשונה של וועד ההורים המוסדי (הישיבה התקיימה ביום שלישי, 4.11.14).

לתפקיד יו"רית וועד ההורים המוסדי נבחרה הגב' ורד בן ארצי.

לתפקיד סגן יו"רית וועד ההורים המוסדי נבחר מר יוסי שמש.

בהצלחה !

מצ"ב הפרוטוקול.

מצ"ב (בקובץ) רשימת ההורים בוועד ההורים המוסדי.

פרוטוקול הנהגה בית ספרית ישיבה ראשונה מיום ה4.11.14

נוכחים:רויטל לב גורן מנהלת בית הספר

נציגי ועד שכבת ט': חניחיימוב, עמוס בן דוד, שלומי לויים, נועה פרץ
נציגי ועד שכבת י': כרמית יוכפז, שי איווניר, דורון בן ארצי, יאיר הבי
נציגי ועד שכבת יא': יוסי שמש, חיים אבן זהב, יעל גוטר, צחי הרבון (נעדר מהישיבה)
נציגי ועד שכבת יב': חיים קסלגרוס, מיכל שעיו, עינב פנקס, ורד בן-ארצי

עדכונים מאת הגב' רויטל לבגורן מנהלת בית הספר

·         המפגש בנושא התנועה, נדחה וייקבע מועד חדש לעדכון בנושא.

·         אחוזי זכאות לבגרות נכונים לשנה שעברה עומדים על 95%. יש שאיפה לשמר נתון זה.

·         תקשוב בהוראה – בי"ס ממשיך זו השנה השנייה להתאים את ההוראה לטכנולוגיות החדשות באמצעות שילוב תכניות חדשות של למידה מתוקשבת. במקביל המורים ממשיכים בהשתלמויות בהוראה מתוקשבת ופדגוגיה חדשנית.

·         מקיפות –נושא המקיפות יחל רק בספטמבר 2017  ובינתיים צוות ביה"ס לומד את הנושא ונערך בהתאם.

מתוכננים שלושה תיכונים מקיפים: בליך, אהל שם והתיכון החדש ברמת אפעל.

התלמידים יחולקו לבתי הספר עפ"י אזורי רישום.

·         חינוך ערכי-חברתי –שימת דגש על אזרחות טובה ומעורבות חברתית כחלק מתכנית הלימודים.

·         בתכנון – דיון ציבורי בבי"ס בנושא ירידה מהארץ.

 

הרחבות בנושאים נוספים יהיו בישיבת הורים הבאה.

 

בחירות ליו"ר ועד הורים מוסדי לשנת תשע"ה

הגשת מועמדויות לתפקיד יו"ר ועד ההורים המוסדי: יוסי שמש,דורון בן ארצי,  ורד בן-ארצי.

הגשת מועמדויות לתפקיד סגן יו"ר ועד מוסדי: יוסי שמש, יעל גוטר.

 

תוצאות הבחירות:

ורד בן-ארצי– יו"ר ועד ההורים המוסדי לשנת תשע״ה

יוסי שמש – סגן יו"ר ועד הורים המוסדי לשנת תשע"ה

עמוס בן דוד – גזבר

 

מודים לחברים על תמיכתכם ומבקשים לעבוד בשיתוף פעולה עם ועד ההורים, צוות המורים ועם מועצת התלמידים, על מנת לקדם פרויקטיםלרווחת התלמידים והמוריםבבית הספר.

 

להלן הועדות המוצעות:

לאחר סקירה קצרה והסבר על כל וועדה הוצגו הוועדות ונבחרו המשתתפים:

ועדת זהירות בדרכים– יוסי שמש, חיים אבן זהב, דורון בן ארצי, שי איווניר, נועה פרץ.

ועדת ביטחון ובטיחות– חיים קסלגרוס, שלומי לויים

ועדתסיירת הורים –כרמית יוכפז, מיכל שעיו, יעל גוטר

ועדת למידה מתוקשבת –שי איווניר, חיים קסלגרוס, נועה פרץ

ועדת מלגות–צחי הרבון

ועדת אירועים– שלומי לויים, חני חיימוב, מיכל שעיו, עינב פנקס, עמוס בן דוד

חברי וועד מוסדי שלא נמצאים באף וועדה יצטרפו בהקדם לאחת מהוועדות הנ"ל. ניתן לצרף לוועדות השונות, חברי ועד שכבתי שאינם נמנים על הועד המוסדי.

 

סיכום הישיבה

·         תקשורת – יושם דגש על נושא תקשורת בין חברי וועד מוסדי, לחברי הוועדים השכבתים וועדי הכיתות במטרה לשקיפות הזרמת מידע בכל הקשור לילדינו ולפעילות הוועד הבית-ספרי. רויטל תדאג לכך שמחנכי הכיתות יעבירו לנציגי וועד ההורים הכיתתי את כתובות המייל של הורי הכיתה.

·         הוחלט להמשיך בתקשורת מיילים בין הורי הוועד המוסדי. במידה ותהיה בעיה, נשקול חלופה.

·         פרוטוקול הישיבות יפורסם באתר בי"ס, וניתן להעביר אותו להורים בוועד השכבתי וועדי הכיתות.

·         ישיבות קבועות – ייקבעו פגישות ועד קבועות עד סוף שנה, בהתאם לבקשת חברי הועד, בימי שלישי (לא בשבוע הראשון של החודש)

·         פגישות עם נציגי השכבות – ייקבעו ישיבות עם כל נציגי שכבה על מנת להתעדכן ולהעלות נושאים רלוונטים לכל שכבה.

·         חברי הוועדות השונות ייקבעו פגישות עבודה על מנת לקדם את הפעילות. בישיבות אלו ישתף היו"ר או סגנו ע"פ הצורך. יש ליידע את היו"ר בקיום המפגשים.

·         נושאים לדיון בישיבות וועד –לקראת כל ישיבת וועד מוסדי, יעבירו חברי הוועד המעוניינים את הנושאים הרלוונטים מבחינתם.

 

ידיעות נוספות

רשימת ספרי לימוד לשנה"ל תש"פ

16 ביוני 2019

רשימת ספרי לימוד תשפ – לעולים לשכבת ט רשימת ספרי לימוד תשפ – לעולים לשכבת י  רשימת ספרי לימוד תשפ – לעולים לשכבת יא רשימת ספרי לימוד תשפ – לעולים

ברכה לחג השבועות

7 ביוני 2019

הורים ותלמידים יקרים, בשמי ובשם צוות מחנכי השכבה, ברצוני לאחל לכם ולקרוביכם שתזכו לקצור רק טוב ממעשי ידיכם, שהאושר ייגר עליכם כמו מים חיים וששנותיכם ירבו בביכורים מובחרים כל יום מחדש.