פרוטוקול הנהגה בית ספרית מיום ה11.3.15

נוכחים: רויטל לב גורן מנהלת בית הספר

נציגי ועד שכבת ט': נועה פרץ, שלומי לויים.חני חיימוב ועמוס בן דוד, (נעדרו מהישיבה)

נציגי ועד שכבת י': דורון בן ארצי, יאיר הבי. כרמית יוכפז ושי איווניר(נעדרו מהישיבה)

נציגי ועד שכבת יא': חיים אבן זהב, יעל גוטר, צחי הרבון, יוסי שמש

נציגי ועד שכבת יב': מיכל שעיו, ורד בן-ארצי. חיים קסלגרוס ועינב פנקס (נעדרו מהישיבה)

 

עדכונים מאת הגב' רויטל לבגורן מנהלת בית הספר

·         בחירות–סיכום תהליך הבחירות תוך דגש על מעורבות התלמידים ולמידה משמעותית.

·         מגמות אומנות–בשבוע של ה 15.3 יתקיימו ערבי הגאלהשל מגמות המחול והמוזיקה.

·         אופניים חשמליים–יצאו מכתבים לכל ההורים בנושא. תחילת אכיפת נושא האופנייםוהקסדות תחל לאחר לאחרחופשת הפסח . עד לחופשה תקיימו שיעורי חינוך בנושא שידגישו ויגבירו את המודעות לחשיבות הקסדה.

·         רישום תלמידי כיתות ח' לבי"ס – בחופשת הפסח יתקיימו ימי רישום לתלמידים החדשים. 

·         חזות בי"ס – התקבל אישור העירייה לשיפוץ מעטפת בי"ס הכוללת את המבנה המרכזי ובניין י"ב. השיפוצים יתקיימו במהלך חופשת הקיץ.

 

נושאים שהועלו על ידי ועד ההורים

·         ועדת אירועים– בשיתוף מועצת התלמידים:

תרומה לקהילה–לקראת יום המעשים הטובים, נבחרה פעילות איסוף מוצרי צריכה, אריזתם בבי"ס ומשלוח לנזקקים בשיתוף עמותת לתת. בתחילת החודש התקיימו הרצאות ע"י מתנדבי העמותה לשכבות ט' ו – י' בנושא: "פני העוני ". במהלך המצגת השתתפו התלמידים באופן פעיל והוכיחו אכפתיות רבה לנושא.

איסוף המוצרים יחל ע"פ שכבות ב 15.3.15 ויסתיים ב 25.3.15 ביום אריזה מרוכז שיתקיים בבית הספר.

שבוע אהבת הארץ–הפעילות נדחתה לאור עומס באירועים ותתקיים לקראת חג שבועות.

·         ועדת ביטחון ובטיחות – נערכה פגישה בנושא הבטיחותי של חברי הוועדה עם בעלי התפקידים בתחום מטעם בי"ס. בפגישה הוצג תהליך דיווח הליקויים בכל שכבה ושכבה בבי"ס. כמו כן הוצג דו״ח מפורט של מדידות השדה המגנטי, שנערכו באפריל 2014 וכלל את כלארונות החשמל בביה״ס (פתוחים ומקורים) שסיכומו: ״ניתן לבצע פעילות בשטח התיכון ללא כל מניעה״. הבדיקה תקפה למשך שנה ובאפריל 2015 מתוכננת בדיק החדשה.

סוכם כי חברי הוועדה יעודכנו בכלעניין בתחום הביטחון והבטיחותו במידת הצורך יהיו מעורבים בנעשה.

·         נגישות בבית הספר – בעיית הנגישות בבי"ס הועלתה כבר בפגישה קודמת. נציגי העיריה יגיעו לבי"ס לבדוק מה ניתן לעשות בעניין. מנהלת בית הספר תעדכן בממצאים.

·         המסע לפולין – החלה גביית כספים למסע לפולין לאחר התחייבות החברה לתנאי וועד ההורים.

·         ועדת לקויות למידה – שביתת ארגון המורים הסתיימה. בי"ס נערך במיידי להכנת תיקי התלמידים הזקוקים להתאמות בבחינות הבגרות.

·         צופים – מחנה הגדול של הנהגת רמת גן מתקיים השנה במועדי בחינות הבגרות (28.6-9.7.15) ועד ההורים בשיתוף הורים ברוב שבטי הצופים בהנהגת רמת גן פועל לשינוי מועד המחנ"ג על מנת לאפשר לכל התלמידים להיבחן בבחינות הבגרות במועדן ולהשתתף במחנה הגדול במלואו.

 

בברכת חג שמח!

ידיעות נוספות

רשימת ספרי לימוד לשנה"ל תש"פ

16 ביוני 2019

רשימת ספרי לימוד תשפ – לעולים לשכבת ט רשימת ספרי לימוד תשפ – לעולים לשכבת י  רשימת ספרי לימוד תשפ – לעולים לשכבת יא רשימת ספרי לימוד תשפ – לעולים

ברכה לחג השבועות

7 ביוני 2019

הורים ותלמידים יקרים, בשמי ובשם צוות מחנכי השכבה, ברצוני לאחל לכם ולקרוביכם שתזכו לקצור רק טוב ממעשי ידיכם, שהאושר ייגר עליכם כמו מים חיים וששנותיכם ירבו בביכורים מובחרים כל יום מחדש.