פרוטוקול ישיבת וועד מוסדי מיום 04 11 18

נוכחים: הילה רומש, מנהלת בית הספר הנוכחית, זהבית גולדמן מנהלת בית הספר היוצאת
נציגי ועד שכבת ט': עוזי מועלם, שי מועלם, יעל דהן. חיה אדלר (נעדרה מהישיבה)
נציגי ועד שכבת י': רונית סקי, מיכל רגנשטרייף, אלן קדם. טלי הרץ ז'קונט (נעדרה מהישיבה)
נציגי ועד שכבת יא': חביבה חורב, אליענה בר שניידר, אורן בלנק. לילך בן-ארצי לוי (נעדרה מהישיבה)
נציגי ועד שכבת יב': מני אליגון, חיים קסלגרוס, אלי פדלון, ורד בן-ארצי
נציגים שלא מן המניין: דורון בן-ארצי, נועה פרץ, שלומי לויים.

מהלך הישיבה
פרידה מזהבית.
היכרות עם הילה שכללה דברים בפן האישי והפדגוגי כגון:
הצגת מבנה ארגוני של בית הספר, תכניות פדגוגיה, מקצועות בחירה ומורחבים.
מערך מסייע לתלמידים – שעות פרטני, מרכזי למידה, 2 פסיכולוגיות ועוד.
מעורבות חברתית בבית הספר
תעודת בגרות חברתית – הכוללת תרומה לקהילה.
אחוז הזכאות לתעודות בגרות בבית הספר

וועדות ביצוע:
לאחר סקירה קצרה והסבר על כל וועדה נבחרו הוועדות והמשתתפים:
ועדת ביטחון ובטיחות (כולל זה"ב) – חיים קסלגרוס, אלי פדלון, מני אליגון
ועדת מלגות – עוזי מועלם
ועדת אירועים– חביבה חורב, אליענה בר שניידר, רונית סקי, יעל דהן, חיה אדלר
ועדת מכרזים/טיולים –חביבה חורב, אליענה בר שניידר, מיכל, רונית סקי, שי מועלם, אלון קדם
ועדת צליל מיוחד – אורן בלנק, אליענה בר שניידר, רונית סקי

חברי וועד מוסדי שלא נמצאים באף וועדה יצטרפו בהקדם לאחת מהוועדות הנ"ל. ניתן לצרף לוועדות השונות, חברי ועד שכבתי שאינם נמנים על הועד המוסדי או כל הורה המעוניין לתרום ולהיות פעיל.

סיכום הישיבה

רכיבה בטוחה – בהמשך לשנה שעברה תימשך אכיפת ההנחיות בנושא רכיבה בטוחה. יש לרענן שוב את ההנחיות בכיתות ולהעביר את המסר לכל הורי בית הספר.

קיוסק – בתחילת שנה הופעל קיוסק בבית הספר. בעליו זכו במכרז של עיריית רמת גן. רמת הניקיון והמחירים נבדקו גם ע"י וועד הורים ונמצאו משביעי רצון.

קרינה – אחת לשנתיים נעשית בדיקת קרינה בבתי הספר ברמת גן. שנה שעברה נעשתה בדיקת קרינה והממצאים תקינים. השנה לבקשת הורים, נעשתה בדיקת קרינה נקודתית במגמת המוזיקה מאחר ובקיץ נעשו עבודות מיזוג ואוורור במגמה. תוצאות הבדיקה התקבלו בכתב ונמצאו תקינות .

תשלומי הורים – כל הסעיפים הקשורים לתשלומי הורים ולמגמות, נבדקו בטרם אישורם ע"י הגזבר ויו"ר וועד ההורים המוסדי. גביית הכספים נעשית בכפוף לחוזר מנכ"ל ובאישור רואה חשבון. אושרו תשלומי מגמות ייחודיות. דף מפורט לגבי סל תרבות ייצא בימים הקרובים לכל הורי בית הספר (ניתן לצפות בחוזר התשלומים במערכת אפיק).

צליל מיוחד – מסגרת חינוכית, חברתית ומוסיקלית לילדים ונוער בעלי צרכים מיוחדים המתקיימת בתיכון בליך אחת לשבוע בשעות אחה"צ ביוזמת תלמיד שכבת י"ב – יובל סיני ובניהולו.

הרצאות העשרה בספריית תיכון בליך – הרצאות המיועדות לקהל הרחב, הורים, בוגרים ותלמידי בית הספר. יש לעקוב אחר הפרסומים באתר בליך ו/או בפייסבוק של בית הספר. נוכחות נציגות הורים חשובה!

תקשורת – יושם דגש על נושא תקשורת בין חברי וועד מוסדי, לחברי הוועדים השכבתים וועדי הכיתות במטרה לשקיפות הזרמת מידע בכל הקשור לילדינו ולפעילות הוועד הבית-ספרי. יש לוודא שמחנכי הכיתות יעבירו לנציגי וועד ההורים הכיתתי את רשימות הקשר של הורי הכיתה.

פרוטוקול הישיבות יפורסם באתר בי"ס, וניתן להעביר אותו להורים בוועד השכבתי וועדי הכיתות.

חברי הוועדות השונות ייקבעו פגישות עבודה בהקדם על מנת לקדם את הפעילויות השונות שבאחריותן. יש להציג בישיבת וועד הבאה התקדמות בכל נושא.

ישיבות קבועות – ייקבעו בהקדם פגישות ועד קבועות עד סוף שנה. קיימת חובת נוכחות בישיבות אלו.

נושאים לדיון בישיבות וועד – לקראת כל ישיבת וועד מוסדי, יעבירו חברי הוועד המעוניינים את הנושאים הרלוונטים מבחינתם.

בהצלחה!

ידיעות נוספות