קורס חילוץ והצלה

תלמידים והורים יקרים שלום,

כחלק מהתוכנית לחינוך לחירום ותוכנית המעורבות החברתית והסיוע לקהילה בשעת חירום, תלמידי השכבה יעברו קורס לחילוץ והצלה.

הקורס יתקיים בביה"ס ובמהלך יום הלימודים.

הקורס מתחלק לשני חלקים: שלוש שעות עיוניות בכיתה ושעתיים מעשיות בחצר ביה"ס.

הקורס הינו חובה במסגרת לימודי ביה"ס!

נבקש כי תחתמו על אישור ההורים המצ"ב (אישור זה חולק גם בכיתות).

כל טוב,

נד

ידיעות נוספות