רכיבה על אופניים ואיסור עישון

לתלמידים ולהורים שלום,

מצ"ב מכתב ממנהלת ביה"ס בנושא רכיבה על אופניים ואיסור עישון.

שימו לב כי את העמוד המתייחס לרכיבה על אופניים יש להדפיס, לחתום ולהביא למחנכי הכיתות עם החזרה מחופשת סוכות.

בברכה,

נדב

ידיעות נוספות