שאלון לתלמיד

מצורף דף שאלון לתלמיד אותו יש להביא לשיחות האישיות עם המחנכים.

הדף חולק ביום הגשת תעודות סוף השנה.

בברכה,

לירון גולדפלד

מנהלת שכבת ט'

ידיעות נוספות