תרומה לגן של ילדי פליטים

מועצת התלמידים של ביה”ס אספה במהלך השבוע האחרון תרומה לגן של ג’וני, גן של ילדי פליטים בדרום תל אביב.

הבוקר, 25.3, העברנו את התרומה לגן והתרגשנו לראות את שמחת הילדים.

ידיעות נוספות