חלוקת הגושים למסע לפולין

מצ"ב חלוקת הגושים למסע לפולין.

חשוב לנו לציין שהמסע עובר באותם מסלולים בשני הגושים.

להזכירכם יש לפנינו תהליך הכנה משמעותי ,הנוכחות  בכל תהליך ההכנה הינה הכרחית על מנת לצאת למסע.

אנחנו מאחלים לכולנו מסע משמעותי .

צוות מחנכי שכבת יא.

חלוקת גושים פולין