Team Art - תכנית עירונית לאיתור כישרונות צעירים

תלמידים יקרים שלום,

להלן מידע לגבי תכנית עירונית לאיתור כישרונות צעירים בתחום האמנות.

תכנית Team Art הפועלת בתמיכת מועצת הפיס לתרבות ולאמנות וקרן ברכה עוסקת באיתור ובפיתוח של צעירים וצעירות בעלי כשרון בתחומי אמנויות מישובים ברחבי הארץ.

התכנית מתמחה השנה בתחומים: אמנות פלסטית, מוסיקה ואמנות בינתחומית והיא מתקיימת בתקופת החופשות מבתי הספר.

משתתפים בה תלמידים צעירים בימי הכשרה מרוכזים כולל לינה, בהנחיית מיטב האמנים בתחום.

מטרת התכנית לאתר צעירים מצטיינים בתחומי האמנויות, לקדם את יכולותיהם ולהעניק להם ידע ברמה גבוהה ביותר.

לתכנית מתקבלים צעירים וצעירות בוגרי כיתות כתות ט, י', יא בעלי כשרון אמנותי, במסגרת הליך איתור ומיון מקצועי אשר יתקיים במהלך אפריל.

תלמידים המעוניינים להגיש בקשה למועמדות לתכנית מתבקשים להירשם אצל דורית, מיכל או נדב.

בברכה,

נדב

ידיעות נוספות