חזון ומטרות

אקלים משפחתי בבליך – לא מוותרים על אף ילד/ה

בבליך מושקעים משאבי זמן וידע רבים כדי למנוע נשירת תלמידים מתקשים מביה"ס, וזאת ע"י השגחה פדגוגית מתמדת ביחס לכל אחד מן התלמידים.

ארבע פעמים בשנה נעשה דיון מעמיק בהישגיו של כל תלמיד ותלמיד. בסיכומו של תהליך זה, ביה"ס מאתר את התלמידים בעלי הסיכון לנשור ביה"ס.

הצוות המקצועי והייעוצי מספק לתלמידים אלו מערך מלא של שיחות מוטיבציה והוראה פרטנית (בשיתוף הורי התלמיד). פעמיים בשנה מתקיימת ועדה בשיתוף העירייה שבה דנים בעתידם של תלמידים אלו מתוך מטרה להשתמש במגוון רחב ויצירתי של דרכים כדי למנוע את נשירתם מביה"ס.

אחוז הנשירה מביה"ס בשנים האחרונות עומד על פחות מאחוז אחד.

בית ספר משופע תלמידים באורינטצייה משפחתית

ביה"ס משקיע משאבים מערכתיים ואנושיים רבים כדי ליצור אקלים תומך ומסייע בביה"ס. כל שכבה בביה"ס מתנהלת עם צוות המיוחד לה ולצרכיה המובחנים, זאת על מנת שכל תלמיד יוכל למצוא מענה ואוזן קשבת לצרכיו.

מנהלת ביה"ס ומנהלי השכבות מקיימים מפגשי שיח עם קבוצות תלמידים מתחלפות מידי שבוע, להעמקה ולקידום של האקלים הדיאלוגי, המכיל והתומך של ביה"ס.

טיפול נרחב, מערכתי ואיכותי בתלמידים בעלי לקויות למידה

בבליך הצוות פועל באופן מערכתי ובמגוון דרכים לקידום תלמידים בעלי לקויות למידה. מדיניות משרד החינוך והמלצותיו מיושמות בקפידה רבה: ניהול תיק מעקב פדגוגי על תפקוד תלמידים בעלי לקויות למידה, הקפדה על יישום מדיניות ההתאמות בדרכי הלמידה, ההיבחנות והכנת מסמכים לוועדות התאמה.

כמו כן, ביה"ס פועל לספק הוראה מתקנת ועזרה לתלמידים בעלי לקויות למידה במגוון צורות ודרכי למידה.

מרכז למידה רחב ומגוון

בביה"ס קיים מרכז למידה המיועד לתלמידים שאובחנו כלקויי למידה וזקוקים להוראה מתקנת וכן לתלמידים הזקוקים לתגבור ולסיוע במישור הלימודי.

הלימודים מתקיימים בקבוצות קטנות של עד ארבעה תלמידים בקבוצה, זאת על מנת להגיע לצרכיו הייחודיים של כל תלמיד. המורים המלמדים במרכז הם מורים מנוסים ומקצועיים המיומנים בתחום שיטות ההוראה המתקנת

חונכות אישית לתלמידים הזקוקים לליווי

תלמידים הזקוקים לסיוע מיוחד, מסתייעים בליווי מורים נבחרים מצוות ביה"ס המסייעים בהדרכה אישית, בחניכה ובתמיכה. המורים החונכים נפגשים עם התלמידים המתקשים לשיחות אישיות ומציעים להם דרכי סיוע, תיווך והתמודדות עם אתגרי הלמידה וההשתלבות בביה"ס.

מסלול החינוך המיוחד בביה"ס "בליך"

מסלול זה מיועד לתלמידים בעלי קשיים תפקודיים ולקויות למידה קשות היוצרים פערים לימודיים ואחרים. התלמידים מלווים ע"י מורים שהוכשרו לכך ולומדים בקבוצות קטנות מתוך מטרה לשלבם ככל האפשר בקהילת התלמידים הכלליתשל ביה"ס וכן בפעילויות החברתיות הכלליות בבליך.

ביה"ס מציע טיפול רגשי אישי לתלמידים לפי הצורך ע"י מטפלות באמנות בביה"ס וכן לימודי דרמה.

הקשרים של ביה"ס עם ההורים

צוות ביה"ס רואה חשיבות רבה בשמירה על קשר רציף ושיתוף פעולה עם ההורים. צוותי המורים עוברים הכשרה מיוחדת הקשורה בקידום התקשורת המיטבית עם הורים ותלמידים בקשרי העבודה היומיומיים. הנהלת ביה"ס פועלת בשיתוף פעולה מלא עם וועד ההורים המוסדי לקידום האקלים החינוכי בביה"ס.

חינוך לדרך ארץ, למעורבות חברתית ולתרומה לחברה

החינוך החברתי – ערכי בביה"ס נותן את דעתו על הפרט ועל הכלל, על האדם והחברה, והוא מהווה חלק אינטגרלי מתכנית הלימודים. התכניות החברתיות – ערכיות מזמנות לתלמידים היכרות עם צרכי החברה, ודורשות מהם התמדה, לקיחת אחריות ופיתוח תקשורת בין-אישית. מגמתו של ביה"ס לסייע לתלמיד לברר את זהותו ואת זיקתו למעגלי השייכות השונים שבהם הוא חי ולכוונו למעורבות חברתית, קהילתית ואזרחית. בביה"ס מתקיימות פעילויות חינוכיות רבות: טיולים שנתיים, טקסים, ימי גיבוש, הרצאות אורחים במגוון נושאים, ימי תאטרון ועוד. ביה"ס מקיים קשר צמוד ושיתוף פעולה עם תנועות הנוער. אחוז גבוה מאוד של תלמידי ביה"ס פעילים בתנועות הנוער תוך עידוד מלא של המערכת. הנדבך המרכזי בתקנון המשמעת של ביה"ס היא קביעת נורמות מוסריות ואמות מידה התנהגותיות: יושר, הגינות, כבוד לזולת ולמקום, סובלנות, ערכי מוגנות, אחריות, דרך ארץ ועוד. כמו כן כחלק מן החינוך לקיימות ולשמירה על איכות הסביבה בקרב התלמידים נשמרים בביה"ס באופן קפדני עקרונות הנוגעים לשימוש בפסולת ולמיחזור.

תעודת בגרות חברתית- בית הספר נכנס לפיילוט ארצי בנושא. תלמידים שימשיכו את ההתנדבות בקהילה מעבר למחויבות האישית בכיתה י, ויתנדבו לפחות 60 שעות שנתיות בכיתה יא ובכיתה יב, יקבלו ממשרד החינוך תעודת בגרות חברתית כהוקרה על מעורבותם בקהילה.   הפיילוט התחיל השנה בשכבת יא.  אנו גאים  ב- 170 תלמידינו המתנדבים במקומות התנדבות שונים.

הטמעת ערכים בלימודים- בית ספרנו רואה בחינוך לערכים מטרה חשובה, ולכן הוחלט להטמיע את התכנים הערכיים בתוך תחומי הדעת השונים. בכל מקצוע הוכנה יחידת עבודה להטמעת הערכים בתחום הדעת.

בחירות / משפט ציבורי – אחד משיאי החינוך הדמוקרטי בביה"ס שהפך לסמל ישראלי מוכר הוא הפנינג הבחירות המתקיימים בבליך סמוך לבחירות הנערכות במדינת ישראל. ביה"ס מקיים במקביל מידי שנה בשנה התנסות בבחירות או משפט ציבורי כהתנסות לימודית חוויתית במסגרת החינוך לדמוקרטיה ולאזרחות פעילה. אירועים אלה מקנים ערכים של מעורבות, של שיתוף פעולה ושל דבקות במטרה. התהליך מזמן התנסות משמעותית גם בפיתוח סובלנות לדעות הזולת ושמירה נאותה על הכללים הראויים של תרבות הדיון.

פרוייקט Debate בשכבות ט' ו – י' משתתפים התלמידים בתכנית הכשרה לדיבור במסגרת רב-שיח. בהכשרה זו מפתחים התלמידים מיומנויות הקשבה לדעות אחרות ולומדים דרכים תרבותיות להבעת דעות מנוגדות. גם לבחירת תוכני התרגילים תרומה משמעותית להפנמת עקרונות הסובלנות וערכי התרבות הדמוקרתית. הנושאים הנדונים הם: המשמעות של "להיות אזרח", מתן זכות בחירה לישראלים בחו"ל, שילוב נשים בתפקידים קרביים בצבא ועוד.

משלחות חילופי נוער לגרמניה וארה"ב – מתוך מטרה להגביר את הסובלנות ע"י העמקת ההיכרות עם תרבות שונה מתקיימים קשרים ענפים בין תלמידינו לבין תלמידים מחו"ל.

עושר וגיוון במגמות הלימוד

  • בתחום המדעים והטכנולודיה – רובוטיקה, הנדסת תוכנה, מדעי הרפואה, מדעי המחשב, פיזיקה, כימיה וביולוגיה.
  • בתחום האמנויות – תאטרון, קולנוע וטלוויזיה, מחול ומוזיקה.
  • בתחום מדעי הרוח והחברה – כלכלה, סוציולוגיה, פסיכולוגיה, חוק ומשפט, ערבית, תנ"ך, ספרות, גאוגרפיה והיסטוריה.
  • בתחום הספורט – כדורעף, כדורסל וחינוך גופני.

המורים המגויסים ע"י ביה"ס לליווי המגמות השונות הם מן הבולטים בתחומי היצירה, המחקר, האימון והעשייה בתחום הידע הנדרש, והם משובצים מידי שנה בשנה לתפקידי פיתוח והדרכה במשרד החינוך מתוך הכרה במקצועיות יוצאת הדופן ובמחשבה פורצת הדרך המאפיינת את עבודתם.

ההישגים של התלמידים במגמות השונות בולטים בקנה מידה ארצי.

בית הספר מעודד תהליכי השתלמות והעשרה של כל הצוותים המקצועיים בתחומי הדעת שלהם לאורך שנת הלימודים.

איתור תלמידים מצטיינים

הצוות הפדגוגי בביה"ס מאתר ומעודד תלמידים להשתתף בכל האולימפיאדות המדעיות, התחרותיות, החידונים והפרויקטים למצטיינים. תלמידי ביה"ס משתתפים מידי שנה בכימיאדה, באולימפיאדת המתמטיקה, באולימפיאדת הפיזיקה, בתחרות הידע במדעי המחשב "קוד גורו", בחידון התנ"ך, בטורניר הכספות של מכון וייצמן ובתחרויות רובוטיקה.

כמו כן, ביה"ס מאתר ומעודד תלמידים להשתתף בתכניות המצוינות השונות לנוער באוניברסיטת בר אילן (נוער שוחר משפט וננו-טכנולוגיה) ובאוניברסיטת תל-אביב (נוער שוחר מדע).

חינוך לשירות משמעותי בצה"ל – ביה"ס פועל רבות להגדלת אחוזי המתגייסים לשירות משמעותי ואיכותי בצה"ל: הרצאות בנושא הגיום לצה"ל, ביקור במיטב (בבקו"ם) ביום חילות, ביקור במחנה צבאי להכרת החיים בצבא ועוד. בטקסים שנערכו לאחרונה בבה"ד 1 (ביה"ס לקצונה) – היוו בוגרי בליך את אחת מהקבוצות הגדולות ביותר בארץ.

עידוד פעילות בתנועות הנוער ושנת שירות – ביה"ס מעודד את תלמידיו לפעילות בתנועות הנוער, שליש מתלמידי בליך חברים בתנועות נוער שונות. כמו כו מחנך בליך את התלמידים לפיתוח מעורבות בחברה הישראלית ולהתנדבות לשנת שירות טרם הגיוס לצה"ל. בשנים האחרונות כשלושים בוגרים מביה"ס מתנדבים לשנת שירות (יותר מרבע מכלל תלמידי י"ב במחוז דן שבחרו במסלול זה, ויותר מכל בי"ס אחר במחוז).

עיצוב זהות דמוקרטית ויהודית

ביה"ס בליך פועל ליחנוך לאור ערכיה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

ביה"ס מחנך את תלמידיו לאזרחות פעילה ולמעורבות. בכל השכבות מתקיימים שיעורי חינוך, הרצאות ופעיליות ערכיות וחוויתיות בנושאים אלה.

בכיתות י' פועל פרויקט ייחודי לביה"ס ("להיות אזרח") המכין את התלמידים לקראת קבלת תעודת זהות. כמו כן, ניתן דגש רב על מחויבות אישית ותרומה מכל סוג לקהילה ולביה"ס.

ביה"ס מקיים פאנלים בנושאים אקטואליים אחת לשנה וכן תרגיל הדמייה לקראת הבחירות.

בנוסף לכך יוצאים התלמידים בכל השכבות לסיורי של"ח ולטיולים שנתיים לידיעת הארץ ולהכרתה, למוזיאונים השונים המספרים את סיפורה של מדינת ישראל וכן למסע לפולין המהווה מסע היסטורי של זהות יהודית.

שיח זהות ישראלית

בביה"ס פותחה תכנית ייחודית – "דיאלוג ישראלי". במרכז התכנית קבוצת דיון פעילה המבוססת על עקרונות השיח הפלורליסטי ומתמקדת בתכנים אקטואליים ובתכנים מעולם הספרות, היהדות והאמנות. בפעילות הקבוצה משתתפים תלמידים לצד מורים בעמדה שיוויונית בקיום דיאלוג, הקשבה ולימוד עמיתים במתכונת בית מדרש. התכנית זכתה לאחרונה להכרה ארצית בפרס מיוחד על יוזמות חינוכיות.

תכניות מעורבות חברתית

ביה"ס משקיע רבות בטיפוח תכניות קיימות בתחום זה ואף בפיתוח תכניות חדשות: השתתפות פעילה בתכנית 'מחויבות אישית' המזמנת לתלמידים התנסויות במעורבות חברתית – קהילתית: תכנית "בדרך להיות אזרח", תכנית הכנה לצה"ל, ציון "יום זכויות הילד", "יום זכויות האדם" ועוד.

קשר ושיתוף פעולה עם תנועות נוער

ביה"ס מקיים קשר צמוד ושיתוף פעולה עם תנועות הנוער. אחוז גבוה מאוד של תלמידי ביה"ס פעילים בתנועות הנוער תוך עידוד מלא של המערכת. תופעה ייחודית לבליך היא קיומו של סניף תנועת הנוער הצופים בלב ביה"ס. בין ביה"ס ובין התנועה מתקיימת דינמיקה חינוכית יזומה ומבורכת באופן אינטסיבי ומתוך רצון הדדי לשותפות חינוכית.