נהלים וכללי התנהגות

נוהלי השאלה:
1. להשאלת ספרים על התלמיד להציג כרטיס התלמיד או למסור מספר תעודת זהות.
2. זכות שאילת הספרים היא אישית ואינה ניתנת להעברה.
3.כל תלמיד רשאי לשאול עד 6 ספרים בו-זמנית: שני ספרי קריאה בעברית, שני ספרי עיון, שני ספרים בשפה זרה. מילונים בערבית ובצרפית ניתן לשאול לשיעור/למבחן עם הפקדת כרטיס תלמיד. חובה להשיבם לספרייה מיד בתום השיעור. מילונים באנגלית ניתן לשאול עם הפקדת מכשיר טלפון נייד.
4. לא ניתן לשאול ספרים שמורים ונדירים. 

משך השאלה:
ספרי עיון – יומיים עד 7 ימים, ספרי קריאה (עברית ) – 30 ימים ,ספרי קריאה (שפות זרות) – 30 ימים , מחזות – 30 ימים

הארכת משך ההשאלה:
תלמיד יכול לבקש הארכת משך השאלת של ספר. הארכת ההשאלה מותנית בשיקול דעת צוות הספרייה ובהתאם למידת הביקוש.

איחור בהחזרת ספרים:
איחור בהחזרה, השחתה או אבדן של ספר במקרה של איחור בהחזרת ספר, תחסם השאלת ספרים לתלמיד בעתיד, עד למועד שיקבע על ידי צוות הספריה. במקרה של השחתה או אובדן הספר, יידרש התלמיד לרכוש ספר זהה לספרייה. במידה והספר חסר בשוק ירכוש התלמיד ספר שווה-ערך.

החזרת ספרים לקראת סיום שנת לימודים:
תלמידי כיתות ט'- י"א מתבקשים להחזיר לספרייה את כל הספרים ששאלו עד סוף חודש מאי. ההשאלה לתלמידי ט'-י"א תתחדש כשבוע לאחר סיום שנת הלימודים. תלמידי כיתות י"ב ישיבו לספריית ביה"ס את כל הספרים שברשותם עד  לפני חופשת הפסח.

נוהל שימוש במחשבים:
המחשבים בספרייה עומדים לרשות התלמידים לצורך חיפוש מידע, הכנת עבודות והדפסתם. אנא שימרו עליהם.

כללי התנהגות בספרייה:

א. יש לשמור על שקט, סדר וניקיון.
ב. אין להכניס תיקים – לרשות התלמידים תאים, בכניסה לספרייה, להנחת התיקים. הציוד האישי באחריות בעליו ! (מומלץ לא להשאיר דברי ערך בתיקים)
ג. אין להכניס דברי אוכל או שתייה לספרייה.
ד. אין ללעוס מסטיק בין כתלי הספרייה.
ה. השימוש בטלפון סלולרי מותר כל עוד אין בכך הפרעה למשתמשי הספריה האחרים.
ו. הקוראים מתבקשים לא להחזיר ספרים למדפים, אלא להניחם על עגלות האיסוף.
ז. כל פריט שמוצא מן הספרייה חייב להירשם בעמדת ההשאלה.  
ח.בספרייה מותקנת מערכת מצלמות במעגל סגור לצורכי אבטחה וביטחון !